Sąd Rejonowy w Strzyżowie

na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dniem 31.12.2012, został przekształcony w Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Wszelkich informacji dotyczących tej jednostki należy szukać na stronie Sądu Rejonowego w Rzeszowie