Konta bankowe

Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych należy wpłacać na konta Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dopiskiem  sygnatury oraz nazwy Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją "Nie dotyczy SR w Strzyżowie".

 

Mikrorachunek dochodów Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (wpisy, opłaty, grzywny np. karne)

14 1010 0055 1173 0050 8800 0000

 

 
Rachunek sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w NBP (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.)

64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

 

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów:

47 1130 1105 0005 2162 8820 0001

 

 

Rachunek Sum depozytowych Sądu Okręgowego w Rzeszowie w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)

Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-03-18 12:50
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2017-06-19 16:00
Aktualizowany przez: Michał Urbanek
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 15 867