Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Ogólne informacje z zakresu przemocy w rodzinie, w tym informacje dla osób dotkniętych taką przemocą - można uzyskać na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych i punktów interwencji kryzysowej, wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie można uzyskać na stronie :

 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA, PSYCHOLOGICZNA I MATERIALNA dla osób POSZKODOWANYCH PRZESTĘPSTWEM i członków ich rodzin: budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10 - wejście od strony parkingu

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-02-18 14:36
Opublikowany przez: Dawid Smyka
Aktualizowany dnia: 2021-12-22 16:30
Aktualizowany przez: Pawel Andreasik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 257