Petycje jednostkowe

Lp. Nr sprawy Data złożenia Data przekazania właściwemu podmiotowi Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Przebieg postepowania
1. A-0127-155/18 4.10.2018r. 10.10.2018r. - Treść

1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 15.10.2018 r.

2. A-0127-167/18 19.10.2018r. 19.10.2018r. - Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 26 października 2018r
3. A-0127-276-1/20 06.11.2020 r. 25.11.2020 r. - Treść 1. Rejestracja petycji
2. Umieszczenie petycji na stronie BIP Sądu
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpatrzona pozytywnie dn. 23.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-28 14:23
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2020-11-25 13:46
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 230