Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu

Siedziba i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Strzyżowie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
(Dz.U. 2018 poz. 2548)

Właściwość miejscowa  Sądu Rejonowego w Strzyżowie

-  miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa,

 

Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Strzyżowie

  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Strzyżowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-07-25 10:14
Opublikowany przez: Michał Urbanek
Aktualizowany dnia: 2022-08-09 08:36
Aktualizowany przez: Pawel Andreasik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 002